Kortrekning

1058Kortrekning er en strategi enkelte spillere bruker når de spiller kasinospill. Slike teknikker brukes først og fremst når man spiller Blackjack, for å avgjøre om neste hånd mest sannsynlig gir spilleren en fordel, eller om den gir giveren en fordel. De som teller kort er som regel eksperter som har spilt en stund, og målet deres er selvsagt å få større vinnermuligheter.

Kortrekning går ut på å telle hvor mange lave og høye kort som allerede er delt ut. Dermed vet man litt om hvor mange høye og lave kort som er igjen. På den måten kan man vurdere risikoen opp mot vinnermuligheten, og ta færre sjanser. Spillerne kan endre strategien sin basert på hvor mange høye eller lave kort som er igjen.

Hvordan virker det?

Systemene for å telle kort baserer seg ofte på at høye kort (ess, bildekort og tiere) gir spillerne en fordel, mens lave kort (særlig firere, femmere og seksere) gir giveren en fordel. Dersom det er prosentvis mange høye kort igjen, har spilleren en større sjanse til å få en såkalt naturlig Blackjack (ess + 10 eller bildekort). Når det er prosentvis mange tiere igjen, har spillerne også en større mulighet til å vinne når de dobler.

Lave kort hjelper giverne, ettersom giveren må få en såkalt stiv hånd (en hånd verdt mellom 12 og 16), mens spillerne kan stanse når de vil. Det betyr at dersom giveren har en håndverdi på 12-16, og må trekke et kort til, går giveren over dersom neste kort er en tier eller et bildekort (bildekort er også verdt 10 i dette spillet). Derfor er det en ulempe for giveren at det er mange tiere og bildekort igjen.

Systemer for å telle kort

Det vanligste systemet for å telle kort, er å gi hvert kort en verdi. Noen kort kalles positive, noen kalles negative og noen har nøytral verdi. Hver gang et kort blir vist, kan spilleren legge til eller trekke fra kortets verdi. Lave kort øker tallet spilleren har i hodet, og høye kort senker tallet. I Hi-Lo systemet trekker man fra 1 for hvert tierkort og hvert bildekort og ess, og legger til 1 for hvert kort fra 2 til 6. Kortene med verdi fra 7 til 9 er nøytrale. For hvert lave kort man ser, teller man +1, og for hvert høye kort man ser, teller man -1. Tallverdien man har i hodet sier noe om oddsene i spillet.

Det finnes mange avanserte metoder for å telle kort, men de krever som regel en del trening. Å telle kort fungerer bare dersom hver runde spilles med samme kortstokk eller den samme skoen (en sko er en holder med mange kortstokker i). Dersom kortstokken eller skoen byttes ut, må tellingen starte på nytt.

De som virkelig vil utnytte kasinoet og bruke kortrekning til sin fordel, blir gjerne stående ved bordet en stund før de blir med i spillet. De teller kortene som blir delt ut til de andre deltakerne, og setter seg ikke ved bordet selv før de vet at de har en fordel over huset og giveren.