Terningspillet Craps

135Terningspillet Craps finnes i alle landbaserte kasinoer og i de fleste nettkasinoer. I spillet skal man kaste to terninger. Terningenes samlede prikkverdi avgjør om innsatsene vinner eller taper.

Crapsbordet består av en filtduk med mange seksjoner. Hver seksjon viser en innsats man kan gjøre. Bordet har innsatsseksjoner på hver side, slik at det er plass til mange spillere. Senterinnsatsene plasseres midt på bordet. Til sammen kan 16 spillere delta i et crapsspill i landbaserte kasinoer.

Innsatser

Spillerne kan gjøre flere innsatser i samme runde. Man bør ha kjenneskap til innsatsene og oddsene før man begynner å spille craps. Mange nettsider kan hjelpe nye spillere med tips og innsatsstrategier for dette og andre kasinospill.

Spillets gang

Giverne insisterer på at terningene skal kastes med en hånd, og at de skal sprette mot veggen tvers over bordet. Dette gjør det vanskeligere å jukse eller kaste følsomme kast. Kasteren får velge mellom flere ulike terninger, men skal bare bruke to av dem. Hvis en terning havner på gulvet under spillet, blir den som regel tatt ut av spill, og kasteren må velge en ny terning. Dette gjøres slik at spillere ikke kan late som de mister en terning, og benytte anledningen til å bytte den ut med en falsk terning.

Kastingen går på omgang rundt bordet. Den som kaster, må gjøre en Passinnsats eller en Ikke-passinnsats. Passlinjeinnsats betyr at man satser på at kasteren skal vinne. Ikke-passinnsats betyr at man satser på at kasteren vil tape.

Kasteren vinner dersom han kaster 7 eller 11 på utkommekastet, Hvis utkommekastet blir 2, 3 eller 12, taper kasteren. Hvis det kastes en annen verdi, etableres et såkalt poeng. Det samme antallet terningprikker må i så fall kastes igjen, før kasteren får en sjuer. Hvis kasteren får en sjuer før han eller hun kaster poengtallet igjen, taper kasteren. Passlinjeinnsatser gir pengene tilbake.

Ikke-passinnsatser vinner dersom utkommekastet blir 2 eller 3, og taper dersom utkommet blir 7 eller 11. Hvis utkommet blir 12, verken taper eller vinner man. Hvis utkommekastet har en annen verdi, vinner Ikke-passinnsatser dersom kasteren får en sjuer før poengtallet kastes på nytt. Hvis kasteren får poengtallet igjen før en sjuer, taper Ikke-passinnsatsene. Ikke-passinnsatsene gir også pengene tilbake.

Man kan også gjøre oddsinnsatser (Passodds og Ikke-passodds) etter at et poeng er etablert. Utbetalingen for slike innsatser varierer ofte mellom de ulike kasinoene. Come og Ikke-come er andre vanlige innsatser. Man kan også satse på enkeltkast eller en serie med kast. Det kan gjøres svært mange forskjellige enkeltkastinnsatser og serieinnsatser. For å lære mer om alle de mulige innsatsene og vinneroddsene, er det lurt å lese mer om crapsodds.

Harde og lette kast

Kast der utkommet blir 4, 6, 8 eller 10 kalles enten harde eller lette (hard åtter f.eks.). Et hardt tall er tall der begge treningene har samme antall prikker (to firere = en hard åtter). Kombinasjoner av ulike prikkantall er lette.

To kalles noen ganger Slangeøyne, fordi hver terning viser bare en prikk.

Sju er det vanligste kastet i craps, ettersom det er flest kombinasjoner av prikker som til sammen gir tallet sju.